இதுவரை வெளியாகிய தேர்தல் முடிவுகளின்படி UPFA விற்கு அதிகூடிய வாக்குகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

இதுவரை வெளியாகிய தேர்தல் முடிவுகளின்படி UPFA விற்கு அதிகூடிய வாக்குகள்

UPFA
40.20%423,065
Seats
0

UNP
35.74%376,155
Seats
0
ITAK
13.49%141,939
Seats
0

No comments:

Post Top Ad