காலி மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

காலி மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்

SOUTHERN PROVINCE

ELECTORAL DISTRICT: GALLE

POSTAL VOTES

PARTY/GROUP NAMEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Our National Front50.02%
United People's Freedom Alliance15,50148.06%
United National Party12,83939.80%
United People's Party100.03%
People's Liberation Front3,46510.74%
Jana Setha Peramuna10.00%
Nawa Sama Samaja Party20.01%
Nawa Sihala Urumaya60.02%
Frontline Socialist Party760.24%
Democratic National Movement20.01%
Democratic Party1900.59%
Bodu Jana Peramuna1380.43%
Maubima Janatha Pakshaya40.01%
The Liberal Party00.00%
Independent Group 0190.03%
Independent Group 0220.01%
Independent Group 0360.02%

TOTAL VALID VOTES32,25698.73%
REJECTED VOTES4141.27%
TOTAL POLLED32,6700.00%
REGISTERED NO OF ELECTORS0

No comments:

Post Top Ad