யாழ் மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

யாழ் மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


GENERAL ELECTION 2015

JAFFNA - DISTRICT

POSTAL VOTES - JAFFNA DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Ilankai Tamil Arasu Kadchi1008766.37%
United National Party14729.69%
Akila Ilankai Thamil Congress13989.20%
Eelam People's Democratic Party12338.11%
United People's Freedom Alliance5913.89%
Tamil United Liberation Front1681.11%
Independent Parity 04 Jaffna District970.64%
Independent Parity 02 Jaffna District590.39%
People's Liberation Front210.14%
Eelavar Democratic Front180.12%
Independent Parity 06 Jaffna District170.11%
Socialist Equality Party80.05%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha70.05%
Independent Parity 05 Jaffna District50.03%
United Socialist Party40.03%
Frontline Socialist Party40.03%
Nawa Sihala Urumaya30.02%
Independent Parity 01 Jaffna District20.01%
Jana Setha Peramuna20.01%
Independent Parity 03 Jaffna District20.01%
Sri Lanka Mahajana Pakshaya00.00%

RESULT SUMMARY

Valid Votes1519898.24%
Rejected Votes2721.76%
Total Polled154700.00%
Regis Electors0

No comments:

Post Top Ad