யாழ்.காங்கேசன்துறை தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

யாழ்.காங்கேசன்துறை தேர்தல் முடிவுகள்GENERAL ELECTION 2015
JAFFNA - DISTRICT
KANKESANTURAI - Division


Ilankai Tamil Arasu Kadchi 14756 64.61%
Eelam People's Democratic Party 2464 10.79%
United National Party 2064 9.04%
United People's Freedom Alliance 1656 7.25%
Akila Ilankai Thamil Congress 1033 4.52%
Independent Parity 06 Jaffna District 303 1.33%
Independent Parity 04 Jaffna District 144 0.63%
Independent Parity 02 Jaffna District 103 0.45%
Tamil United Liberation Front 99 0.43%
Eelavar Democratic Front 77 0.34%
Sri Lanka Mahajana Pakshaya 34 0.15%
United Socialist Party 21 0.09%
Jana Setha Peramuna 20 0.09%
Independent Parity 03 Jaffna District 17 0.07%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha 13 0.06%
People's Liberation Front 10 0.04%
Independent Parity 05 Jaffna District 10 0.04%
Socialist Equality Party 6 0.03%
Independent Parity 01 Jaffna District 4 0.02%
Frontline Socialist Party 4 0.02%
Nawa Sihala Urumaya 2 0.01%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 22840 92.08%
Rejected Votes 1964 7.92%
Total Polled 24804 39.24%
Regis Electors 63217

No comments:

Post Top Ad