மாத்தளை மாவட்ட தபால் மூல வாக்குகள் தேர்தல் முடிவு - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

மாத்தளை மாவட்ட தபால் மூல வாக்குகள் தேர்தல் முடிவுGENERAL ELECTION 2015
MATALE - DISTRICT
POSTAL VOTES - MATALE DISTRICT - Division

CANDITATE                                                        VOTES OBTAINED              PERCENTAGE
United National Party                                                    8627                                     48.18%
United People's Freedom Alliance                                    7890                                     44.06%
People's Liberation Front                                            1253                                     7.00%
Democratic Party                                                                55                                      0.31%
Bodu Jana Peramuna                                                        48                                      0.27%
Frontline Socialist Party                                                        17                                      0.09%
United People's Party                                                          4                                      0.02%
Independent Parity 01 Matale District                                  2                                      0.01%
Jana Setha Peramuna                                                          2                                      0.01%
Eksath Lanka Podujana Pakshaya                                          2                                      0.01%
Okkoma Wasiyo Okkoma Rajawaru Sanvidanaya                  2                                      0.01%
Sri Lanka Mahajana Pakshaya                                          2 0.01%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha                                          1 0.01%
Independent Parity 04 Matale District                                  1 0.01%
Independent Parity 05 Matale District                                  0 0.00%
Independent Parity 02 Matale District 0 0.00%
Nawa Sihala Urumaya 0 0.00%
Independent Parity 06 Matale District 0 0.00%
Sri Lanka Labour Party 0 0.00%
Independent Parity 03 Matale District 0 0.00%
Independent Parity 07 Matale District 0 0.00%
Independent Parity 08 Matale District 0 0.00%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 17906 97.19%
Rejected Votes 517 2.81%
Total Polled 18423 0.00%
Regis Electors 0

No comments:

Post Top Ad