மாத்தறை வெலிகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

மாத்தறை வெலிகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்GENERAL ELECTION 2015
MATARA - DISTRICT
WELIGAMA - Division

CANDITATE VOTES OBTAINED PERCENTAGE
United People's Freedom Alliance 35044 51.76%
United National Party 28075 41.47%
People's Liberation Front 4105 6.06%
Democratic Party 155 0.23%
Independent Parity 02 Matara District 139 0.21%
Independent Parity 01 Matara District 50 0.07%
Our National Front 41 0.06%
United People's Party 30 0.04%
Frontline Socialist Party 24 0.04%
Independent Parity 04 Matara District 11 0.02%
Eksath Lanka Podujana Pakshaya 9 0.01%
Jana Setha Peramuna 8 0.01%
Independent Parity 03 Matara District 6 0.01%
Nawa Sihala Urumaya 3 0.00%
Sri Lanka National Force 3 0.00%
The Liberal Party 3 0.00%
Sri Lanka Labour Party 0 0.00%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 67706 97.64%
Rejected Votes 1634 2.36%
Total Polled 69340 74.20%
Regis Electors 93450

No comments:

Post Top Ad