கொழும்பு மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

கொழும்பு மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்GENERAL ELECTION 2015
COLOMBO - DISTRICT
POSTAL VOTES - COLOMBO DISTRICT - Division


United National Party 11446 44.32%
United People's Freedom Alliance 10867 42.08%
People's Liberation Front 3087 11.95%
Democratic Party 279 1.08%
Bodu Jana Peramuna 54 0.21%
Frontline Socialist Party 22 0.09%
Tamil United Liberation Front 20 0.08%
United People's Party 9 0.03%
Independent Parity 10 Colombo District 4 0.02%
Maubima Janatha Pakshaya 4 0.02%
Jana Setha Peramuna 4 0.02%
United Socialist Party 4 0.02%
Independent Parity 15 Colombo District 4 0.02%
United Peace Front 3 0.01%
Independent Parity 09 Colombo District 3 0.01%
Our National Front 3 0.01%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha 2 0.01%
Nawa Sama Samaja Party 2 0.01%
Sri Lanka Vanguard Party 2 0.01%
Independent Parity 12 Colombo District 1 0.00%
Independent Parity 02 Colombo District 1 0.00%
Nawa Sihala Urumaya 1 0.00%
Independent Parity 03 Colombo District 1 0.00%
Socialist Equality Party 1 0.00%
Independent Parity 11 Colombo District 1 0.00%
Independent Parity 04 Colombo District 1 0.00%
Independent Parity 01 Colombo District 1 0.00%
Independent Parity 05 Colombo District 0 0.00%
Sri Lanka National Force 0 0.00%
Independent Parity 13 Colombo District 0 0.00%
Independent Parity 06 Colombo District 0 0.00%
Eksath Lanka Podujana Pakshaya 0 0.00%
Independent Parity 14 Colombo District 0 0.00%
Independent Parity 07 Colombo District 0 0.00%
The Liberal Party 0 0.00%
Independent Parity 08 Colombo District 0 0.00%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 25827 97.88%
Rejected Votes 559 2.12%
Total Polled 26386 0.00%
Regis Electors 0

No comments:

Post Top Ad