காலி மாவட்ட காலி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

காலி மாவட்ட காலி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


ELECTORAL DISTRICT: GALLE


POLLING DIVISION: GALLE

PARTY/GROUP NAMEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Our National Front150.03%
United People's Freedom Alliance19,61333.43%
United National Party33,79857.61%
United People's Party250.04%
People's Liberation Front4,7778.14%
Jana Setha Peramuna100.02%
Nawa Sama Samaja Party70.01%
Nawa Sihala Urumaya30.01%
Frontline Socialist Party780.13%
Democratic National Movement00.00%
Democratic Party1410.24%
Bodu Jana Peramuna1390.24%
Maubima Janatha Pakshaya100.02%
The Liberal Party30.01%
Independent Group 0140.01%
Independent Group 0240.01%
Independent Group 03440.07%

TOTAL VALID VOTES58,67198.11%
REJECTED VOTES1,1331.89%
TOTAL POLLED59,80475.05%
REGISTERED NO OF ELECTORS79,685

No comments:

Post Top Ad