யாழ்.மாவட்டம் கெயட்ஸ் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

யாழ்.மாவட்டம் கெயட்ஸ் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்GENERAL ELECTION 2015
JAFFNA - DISTRICT
KAYTS - Division

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 7688 58.56%
Eelam People's Democratic Party 3924 29.89%
United National Party 424 3.23%
United People's Freedom Alliance 421 3.21%
Akila Ilankai Thamil Congress 329 2.51%
Independent Parity 04 Jaffna District 51 0.39%
Eelavar Democratic Front 51 0.39%
Independent Parity 06 Jaffna District 49 0.37%
Tamil United Liberation Front 43 0.33%
Socialist Equality Party 39 0.30%
Independent Parity 02 Jaffna District 30 0.23%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha 20 0.15%
United Socialist Party 12 0.09%
Jana Setha Peramuna 12 0.09%
Frontline Socialist Party 11 0.08%
Independent Parity 03 Jaffna District 8 0.06%
Independent Parity 05 Jaffna District 5 0.04%
Nawa Sihala Urumaya 3 0.02%
Independent Parity 01 Jaffna District 3 0.02%
People's Liberation Front 3 0.02%
Sri Lanka Mahajana Pakshaya 3 0.02%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 13129 90.43%
Rejected Votes 1389 9.57%
Total Polled 14518 65.82%
Regis Electors 22057

No comments:

Post Top Ad