திருகோணமலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

திருகோணமலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்



GENERAL ELECTION 2015
TRINCOMALEE - DISTRICT
TRINCOMALEE - Division


Ilankai Tamil Arasu Kadchi 27612 48.69%
United National Party 17674 31.16%
United People's Freedom Alliance 8211 14.48%
Independent Parity 06 Trincomalee District 896 1.58%
Akila Ilankai Thamil Congress 783 1.38%
People's Liberation Front 599 1.06%
Eelam People's Democratic Party 350 0.62%
Tamil United Liberation Front 273 0.48%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha 149 0.26%
Frontline Socialist Party 42 0.07%
United People's Party 27 0.05%
Independent Parity 03 Trincomalee District 23 0.04%
Independent Parity 01 Trincomalee District 17 0.03%
Democratic Party 15 0.03%
Jana Setha Peramuna 12 0.02%
Sri Lanka National Force 8 0.01%
Independent Parity 02 Trincomalee District 8 0.01%
United Peace Front 5 0.01%
Independent Parity 05 Trincomalee District 5 0.01%
Nawa Sihala Urumaya 4 0.01%
Independent Parity 04 Trincomalee District 1 0.00%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 56714 93.79%
Rejected Votes 3755 6.21%
Total Polled 60469 69.52%
Regis Electors 86978

No comments:

Post Top Ad