ஒட்டகச் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட சுயேட்சைக்குழு மூதூரில் மூன்றாவது இடத்தில் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

ஒட்டகச் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட சுயேட்சைக்குழு மூதூரில் மூன்றாவது இடத்தில்GENERAL ELECTION 2015
TRINCOMALEE - DISTRICT
MUTUR - Division


United National Party 40130 64.72%
Ilankai Tamil Arasu Kadchi 10555 17.02%
Independent Parity 06 Trincomalee District 5177 8.35%
United People's Freedom Alliance 5033 8.12%
Akila Ilankai Thamil Congress 260 0.42%
Democratic Party 205 0.33%
Independent Parity 03 Trincomalee District 185 0.30%
Eelam People's Democratic Party 125 0.20%
People's Liberation Front 94 0.15%
Tamil United Liberation Front 57 0.09%
Independent Parity 02 Trincomalee District 54 0.09%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha 41 0.07%
United People's Party 36 0.06%
Independent Parity 01 Trincomalee District 19 0.03%
Frontline Socialist Party 14 0.02%
Independent Parity 05 Trincomalee District 10 0.02%
Independent Parity 04 Trincomalee District 6 0.01%
Nawa Sihala Urumaya 4 0.01%
Sri Lanka National Force 3 0.00%
United Peace Front 2 0.00%
Jana Setha Peramuna 0 0.00%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 62010 94.44%
Rejected Votes 3652 5.56%
Total Polled 65662 68.54%
Regis Electors 95804

1 comment:

Kinniyakaaren said...

ஒட்டகம் இப்படி வோட்டுக்களைப் பாழ்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் UNP இற்கு இன்னுமொரு ஆசனம் கிடைத்திருக்கும்.

Post Top Ad