காலி ஹபறதுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

காலி ஹபறதுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


GENERAL ELECTION 2015
GALLE - DISTRICT
HABARADUWA - Division


United People's Freedom Alliance 32017 55.23%
United National Party 22194 38.28%
People's Liberation Front 3282 5.66%
Frontline Socialist Party 206 0.36%
Democratic Party 77 0.13%
Bodu Jana Peramuna 70 0.12%
Independent Parity 03 Galle District 31 0.05%
Our National Front 30 0.05%
United People's Party 24 0.04%
Independent Parity 01 Galle District 14 0.02%
Nawa Sama Samaja Party 11 0.02%
Independent Parity 02 Galle District 7 0.01%
Jana Setha Peramuna 3 0.01%
The Liberal Party 3 0.01%
Democratic National Movement 2 0.00%
Maubima Janatha Pakshaya 1 0.00%
Nawa Sihala Urumaya 0 0.00%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 57972 97.79%
Rejected Votes 1312 2.21%
Total Polled 59284 73.39%
Regis Electors 80778

No comments:

Post Top Ad