யாழ்.கோப்பாய் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

யாழ்.கோப்பாய் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


GENERAL ELECTION 2015
JAFFNA - DISTRICT
KOPAY - Division


Ilankai Tamil Arasu Kadchi 20925 69.08%
United People's Freedom Alliance 2699 8.91%
Eelam People's Democratic Party 2588 8.54%
United National Party 1983 6.55%
Akila Ilankai Thamil Congress 1130 3.73%
Independent Parity 02 Jaffna District 218 0.72%
Independent Parity 04 Jaffna District 158 0.52%
Eelavar Democratic Front 137 0.45%
Independent Parity 06 Jaffna District 116 0.38%
Tamil United Liberation Front 89 0.29%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha 64 0.21%
United Socialist Party 36 0.12%
Sri Lanka Mahajana Pakshaya 28 0.09%
Jana Setha Peramuna 27 0.09%
People's Liberation Front 23 0.08%
Frontline Socialist Party 17 0.06%
Independent Parity 03 Jaffna District 15 0.05%
Independent Parity 05 Jaffna District 13 0.04%
Independent Parity 01 Jaffna District 12 0.04%
Socialist Equality Party 6 0.02%
Nawa Sihala Urumaya 5 0.02%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 30289 91.16%
Rejected Votes 2938 8.84%
Total Polled 33227 59.45%
Regis Electors 55891

No comments:

Post Top Ad