வன்னி மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

வன்னி மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்GENERAL ELECTION 2015
VANNI - DISTRICT
POSTAL VOTES - VANNI DISTRICT - Division


Ilankai Tamil Arasu Kadchi 3681 57.52%
United National Party 1444 22.57%
United People's Freedom Alliance 770 12.03%
Sri Lanka Muslim Congress 185 2.89%
People's Liberation Front 78 1.22%
Eelam People's Democratic Party 69 1.08%
Akila Ilankai Thamil Congress 63 0.98%
Tamil United Liberation Front 41 0.64%
Puravesi Peramuna 40 0.63%
Independent Parity 04 Vanni District 7 0.11%
Eelavar Democratic Front 6 0.09%
Maubima Janatha Pakshaya 4 0.06%
Democratic Unity Alliance 3 0.05%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha 2 0.03%
Independent Parity 03 Vanni District 2 0.03%
Jana Setha Peramuna 1 0.02%
Sri Lanka Mahajana Pakshaya 1 0.02%
United Peace Front 1 0.02%
Independent Parity 07 Vanni District 1 0.02%
Frontline Socialist Party 0 0.00%
Independent Parity 08 Vanni District 0 0.00%
Independent Parity 01 Vanni District 0 0.00%
Independent Parity 05 Vanni District 0 0.00%
United People's Party 0 0.00%
Independent Parity 09 Vanni District 0 0.00%
Independent Parity 02 Vanni District 0 0.00%
Independent Parity 06 Vanni District 0 0.00%
Independent Parity 10 Vanni District 0 0.00%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 6399 96.98%
Rejected Votes 199 3.02%
Total Polled 6598 0.00%
Regis Electors 0

No comments:

Post Top Ad