மாத்தறை மாவட்டம் மாத்தறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

மாத்தறை மாவட்டம் மாத்தறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்



GENERAL ELECTION 2015
MATARA - DISTRICT
MATARA - Division



United National Party                                 30832 47.09%
United People's Freedom Alliance                 28364 43.32%
People's Liberation Front                           5910 9.03%
Independent Parity 02 Matara District             108 0.16%
Democratic Party                                               84 0.13%
Eksath Lanka Podujana Pakshaya                       40 0.06%
United People's Party                                       37 0.06%
Independent Parity 01 Matara District               27 0.04%
Our National Front                                               23 0.04%
Frontline Socialist Party                                       18 0.03%
Sri Lanka National Force                                 8 0.01%
Jana Setha Peramuna                                         8 0.01%
Independent Parity 04 Matara District                 7 0.01%
Nawa Sihala Urumaya                                         3 0.00%
Sri Lanka Labour Party                                         3 0.00%
Independent Parity 03 Matara District                 3 0.00%
The Liberal Party                                                 1 0.00%


RESULT SUMMARY
Valid Votes 65476 98.14%
Rejected Votes 1240 1.86%
Total Polled 66716 76.70%
Regis Electors 86984

No comments:

Post Top Ad