காலி பெந்தர எல்பிட்டிய தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

காலி பெந்தர எல்பிட்டிய தேர்தல் முடிவுகள்GENERAL ELECTION 2015
GALLE - DISTRICT
BENTARA-ELPITIYA - Division


United People's Freedom Alliance 34275 52.70%
United National Party 26559 40.83%
People's Liberation Front 3351 5.15%
Bodu Jana Peramuna 412 0.63%
Frontline Socialist Party 195 0.30%
Democratic Party 113 0.17%
United People's Party 42 0.06%
Independent Parity 03 Galle District 36 0.06%
Our National Front 25 0.04%
Independent Parity 01 Galle District 11 0.02%
Independent Parity 02 Galle District 8 0.01%
Maubima Janatha Pakshaya 5 0.01%
Nawa Sihala Urumaya 3 0.00%
Democratic National Movement 3 0.00%
The Liberal Party 3 0.00%
Jana Setha Peramuna 2 0.00%
Nawa Sama Samaja Party 1 0.00%

RESULT SUMMARY
Valid Votes 65044 97.51%
Rejected Votes 1664 2.49%
Total Polled 66708 74.53%
Regis Electors 89500

No comments:

Post Top Ad