திருகோணமலை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் ! ஐ.தே.கட்சி முன்னிலையில் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

திருகோணமலை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் ! ஐ.தே.கட்சி முன்னிலையில்ELECTORAL DISTRICT: TRINCOMALEE

POSTAL VOTES

PARTY/GROUP NAMEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Akila Ilankai Thamil Congress300.28%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha80.07%
Ilankai Tamil Arasu Kadchi2,09919.64%
Eelam People's Democratic Party200.19%
United People's Freedom Alliance2,89427.08%
United National Party5,21548.79%
United People's Party30.03%
United Peace Front10.01%
People's Liberation Front3012.82%
Jana Setha Peramuna00.00%
Tamil United Liberation Front320.30%
Nawa Sihala Urumaya00.00%
Frontline Socialist Party130.12%
Democratic Party230.22%
Sri Lanka National Force10.01%
Independent Group 0110.01%
Independent Group 0220.02%
Independent Group 0300.00%
Independent Group 0410.01%
Independent Group 0500.00%
Independent Group 06440.41%

TOTAL VALID VOTES10,68898.73%
REJECTED VOTES1371.27%
TOTAL POLLED10,8250.00%
REGISTERED NO OF ELECTORS0

No comments:

Post Top Ad