மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பின்னடைவு - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Tuesday, August 18, 2015

மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பின்னடைவு

GENERAL ELECTION 2015

BATTICALOA - DISTRICT

POSTAL VOTES - BATTICALOA DICTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Ilankai Tamil Arasu Kadchi605664.03%
Sri Lanka Muslim Congress139014.70%
United National Party110111.64%
United People's Freedom Alliance7087.49%
Tamil United Liberation Front700.74%
Independent Parity 26 Batticaloa District240.25%
Independent Parity 15 Batticaloa District190.20%
Eelavar Democratic Front160.17%
Akila Ilankai Thamil Congress130.14%
Akhila Ilankai Tamil Mahasabha120.13%
People's Liberation Front90.10%
Democratic Party70.07%
Our National Front70.07%
Independent Parity 09 Batticaloa District50.05%
Eelam People's Democratic Party40.04%
Independent Parity 17 Batticaloa District20.02%
Independent Parity 28 Batticaloa District20.02%
Independent Parity 11 Batticaloa District20.02%
Independent Parity 01 Batticaloa District20.02%
Independent Parity 21 Batticaloa District10.01%
United People's Party10.01%
Independent Parity 25 Batticaloa District10.01%
Independent Parity 08 Batticaloa District10.01%
Independent Parity 05 Batticaloa District10.01%
Frontline Socialist Party10.01%
Independent Parity 30 Batticaloa District10.01%
Independent Parity 16 Batticaloa District10.01%
Independent Parity 27 Batticaloa District10.01%
Independent Parity 24 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 10 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 03 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 14 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 07 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 18 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 04 Batticaloa District00.00%
Nawa Sihala Urumaya00.00%
Independent Parity 29 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 22 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 19 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 12 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 23 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 02 Batticaloa District00.00%
Jana Setha Peramuna00.00%
Independent Parity 20 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 13 Batticaloa District00.00%
Independent Parity 06 Batticaloa District00.00%

RESULT SUMMARY


Valid Votes945899.10%
Rejected Votes860.90%
Total Polled95440.00%
Regis Electors0

No comments:

Post Top Ad