மஹநுவர மாவட்டம் குண்டசாலை தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

மஹநுவர மாவட்டம் குண்டசாலை தேர்தல் முடிவுகள்
Mahanuwara District - Kundasale Maithripala Sirisena : 41,238 - 55.06%
Mahinda Rajapaksa : 32,930 - 43.97%

No comments:

Post Top Ad