மாத்தறை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

மாத்தறை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

MATARA - DISTRICT

POSTAL VOTES - MATARA DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Mahinda Rajapaksa1327055.87%
Maithripala Sirisena1038243.71%
Duminda Nagamuwa220.09%
Baththaramulle Seelarathana Thero120.05%
Namal Rajapaksa110.05%
Arachchige Rathnayaka Sirisena70.03%
Aithurus Mohamed Illias70.03%
Jayantha Kulathunga70.03%
Sirithunga Jayasuriya60.03%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage40.02%
Ibrahim Miflar40.02%
Sarath Manamendra40.02%
Pani Wijesiriwardane40.02%
Anuruddha Polgampala30.01%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi30.01%
Wimal Geeganage30.01%
Prasanna Priyankara20.01%
M. B. Theminimulla10.00%
Sundaram Mahendran00.00%

RESULT SUMMARY

Valid Votes2375298.83%
Rejected Votes2801.17%
Total Polled2403298.51%
Regis Electors24395

No comments:

Post Top Ad