காலி மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

காலி மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015GALLE - DISTRICT
POSTAL VOTES - GALLE DISTRICT - Division
CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Mahinda Rajapaksa1611653.49%
Maithripala Sirisena1387946.06%
Duminda Nagamuwa400.13%
Baththaramulle Seelarathana Thero170.06%
Arachchige Rathnayaka Sirisena140.05%
Namal Rajapaksa120.04%
Sirithunga Jayasuriya100.03%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage70.02%
Ibrahim Miflar70.02%
Sarath Manamendra60.02%
Prasanna Priyankara50.02%
Anuruddha Polgampala40.01%
Aithurus Mohamed Illias30.01%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi30.01%
Jayantha Kulathunga20.01%
M. B. Theminimulla20.01%
Pani Wijesiriwardane20.01%
Wimal Geeganage20.01%
Sundaram Mahendran00.00%
RESULT SUMMARY
Valid Votes3013198.66%
Rejected Votes4101.34%
Total Polled3054198.89%
Regis Electors30883

No comments:

Post Top Ad