கேகாலை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

கேகாலை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

KEGALLE - DISTRICT

POSTAL VOTES - KEGALLE DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Mahinda Rajapaksa1497651.21%
Maithripala Sirisena1416348.43%
Duminda Nagamuwa290.10%
Arachchige Rathnayaka Sirisena150.05%
Aithurus Mohamed Illias110.04%
Sirithunga Jayasuriya90.03%
Namal Rajapaksa70.02%
Baththaramulle Seelarathana Thero50.02%
Sarath Manamendra50.02%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage40.01%
Ibrahim Miflar40.01%
Pani Wijesiriwardane40.01%
Wimal Geeganage40.01%
M. B. Theminimulla30.01%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi30.01%
Jayantha Kulathunga20.01%
Anuruddha Polgampala20.01%
Prasanna Priyankara10.00%
Sundaram Mahendran00.00%

RESULT SUMMARY


Valid Votes2924798.12%
Rejected Votes5601.88%
Total Polled2980797.61%
Regis Electors30536

No comments:

Post Top Ad