இரத்தினபுரி பெல்மடுல்லை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

இரத்தினபுரி பெல்மடுல்லை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

RATNAPURA - DISTRICT

PELMADULLA - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Mahinda Rajapaksa3497550.64%
Maithripala Sirisena3309547.92%
Arachchige Rathnayaka Sirisena1370.20%
Namal Rajapaksa1180.17%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi1090.16%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage990.14%
Ibrahim Miflar910.13%
Aithurus Mohamed Illias670.10%
Sirithunga Jayasuriya640.09%
Sarath Manamendra510.07%
Duminda Nagamuwa420.06%
Pani Wijesiriwardane380.06%
Sundaram Mahendran330.05%
Anuruddha Polgampala280.04%
Baththaramulle Seelarathana Thero280.04%
M. B. Theminimulla260.04%
Prasanna Priyankara230.03%
Jayantha Kulathunga210.03%
Wimal Geeganage170.02%

RESULT SUMMARY


Valid Votes6906298.81%
Rejected Votes8341.19%
Total Polled6989683.27%
Regis Electors83934

No comments:

Post Top Ad