பொலன்னறுவை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

பொலன்னறுவை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

POLONNARUWA - DISTRICT

POSTAL VOTES - POLONNARUWA DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Maithripala Sirisena948068.42%
Mahinda Rajapaksa430931.10%
Arachchige Rathnayaka Sirisena110.08%
Duminda Nagamuwa110.08%
Ibrahim Miflar100.07%
Aithurus Mohamed Illias70.05%
Sirithunga Jayasuriya60.04%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage60.04%
Namal Rajapaksa50.04%
Sarath Manamendra30.02%
Anuruddha Polgampala20.01%
M. B. Theminimulla20.01%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi20.01%
Baththaramulle Seelarathana Thero10.01%
Pani Wijesiriwardane10.01%
Jayantha Kulathunga00.00%
Prasanna Priyankara00.00%
Sundaram Mahendran00.00%
Wimal Geeganage00.00%

RESULT SUMMARY

Valid Votes1385698.99%
Rejected Votes1421.01%
Total Polled1399898.49%
Regis Electors14213

No comments:

Post Top Ad