யாழ் மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

யாழ் மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

JAFFNA - DISTRICT

POSTAL VOTES - JAFFNA DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Maithripala Sirisena1088569.17%
Mahinda Rajapaksa460729.27%
Sundaram Mahendran730.46%
Namal Rajapaksa240.15%
Aithurus Mohamed Illias220.14%
Ibrahim Miflar190.12%
Sirithunga Jayasuriya150.10%
Pani Wijesiriwardane120.08%
Duminda Nagamuwa100.06%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage100.06%
Prasanna Priyankara100.06%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi100.06%
Arachchige Rathnayaka Sirisena90.06%
Sarath Manamendra80.05%
Baththaramulle Seelarathana Thero70.04%
Anuruddha Polgampala50.03%
Jayantha Kulathunga40.03%
Wimal Geeganage40.03%
M. B. Theminimulla30.02%

RESULT SUMMARY

Valid Votes1573797.20%
Rejected Votes4542.80%
Total Polled1619195.10%
Regis Electors17026

No comments:

Post Top Ad