கம்பஹா மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் ! மைத்திரிக்கு அதிக வாக்குகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

கம்பஹா மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் ! மைத்திரிக்கு அதிக வாக்குகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

GAMPAHA - DISTRICT

POSTAL VOTES - GAMPAHA DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Maithripala Sirisena2038649.93%
Mahinda Rajapaksa2029649.71%
Duminda Nagamuwa250.06%
Baththaramulle Seelarathana Thero210.05%
Namal Rajapaksa210.05%
Sirithunga Jayasuriya160.04%
Arachchige Rathnayaka Sirisena120.03%
Aithurus Mohamed Illias70.02%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage60.01%
Prasanna Priyankara60.01%
Anuruddha Polgampala50.01%
Ibrahim Miflar50.01%
Sarath Manamendra50.01%
Pani Wijesiriwardane50.01%
Jayantha Kulathunga40.01%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi40.01%
Wimal Geeganage30.01%
M. B. Theminimulla20.00%
Sundaram Mahendran20.00%

RESULT SUMMARY


Valid Votes4083198.42%
Rejected Votes6541.58%
Total Polled4148597.10%
Regis Electors42726

No comments:

Post Top Ad