கொழும்பு மாவட்டம் கொழும்பு வடக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

கொழும்பு மாவட்டம் கொழும்பு வடக்கு தேர்தல் முடிவுகள்Colombo District - Colombo North Maithripala Sirisena : 51,537 - 75.07%
Mahinda Rajapaksa : 16,423 - 23.92%

No comments:

Post Top Ad