கொழும்பு மாவட்டம் கொழும்பு மேற்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

கொழும்பு மாவட்டம் கொழும்பு மேற்கு தேர்தல் முடிவுகள்Colombo District - Colombo West Maithripala Sirisena : 23,915 - 78.99%
Mahinda Rajapaksa : 6,164 - 20.36%

No comments:

Post Top Ad