யாழ்.சாவகச்சேரி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் ! மைத்திரிக்கு அதிக வாக்குகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

யாழ்.சாவகச்சேரி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் ! மைத்திரிக்கு அதிக வாக்குகள்


PRESIDENTIAL ELECTION 08-01-2015


JAFFNA DISTRICTChavakachcheri Polling Division


CANDIDATE'S NAMEVOTES RECEIVEDPERCENTAGE
Aithurus Mohamed Illias970.32%
Ibrahim Miflar2150.71%
Prasanna Priyankara290.10%
Wimal Geeganage140.05%
Sirithunga Jayasuriya960.32%
M. B. Theminimulla620.20%
Pani Wijesiriwardane510.17%
Duminda Nagamuwa690.23%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage1420.47%
Maithripala Sirisena23,52077.23%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi810.27%
Anuruddha Polgampala510.17%
Baththaramulle Seelarathana Thero290.10%
Sarath Manamendra760.25%
Arachchige Rathnayaka Sirisena1270.42%
Mahinda Rajapaksa5,59918.38%
Namal Rajapaksa1230.40%
Sundaram Mahendran560.18%
Jayantha Kulathunga190.06%
Valid Votes30,45696.97%
Rejected Votes9533.03%
Total Polled31,40960.75%
Regis.Electors51,702

No comments:

Post Top Ad