இரத்தினபுரி மாவட்டம் நிவித்திகலை தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

இரத்தினபுரி மாவட்டம் நிவித்திகலை தேர்தல் முடிவுகள்Ratnapura District - Nivitigala Mahinda Rajapaksa - 46,275 - 58.01%
Maithripala Sirisena - 32,188 - 40.35%

No comments:

Post Top Ad