களுத்துறை மாவட்டம் பண்டாரகம தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

களுத்துறை மாவட்டம் பண்டாரகம தேர்தல் முடிவுகள்Kalutara District - Bandaragama Mahinda Rajapaksa - 61,199 - 55.32%
Maithripala Sirisena - 48,469 - 43.81%

No comments:

Post Top Ad