மாத்தறை மாவட்டம் அகுறஸ்ஸ தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

மாத்தறை மாவட்டம் அகுறஸ்ஸ தேர்தல் முடிவுகள்Matara District - Akuressa Mahinda Rajapaksa - 42,860 - 57.7%
Maithripala Sirisena - 30,647 - 41.26%

No comments:

Post Top Ad