மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் மூல வாக்க தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் மூல வாக்க தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

BATTICALOA - DISTRICT

POSTAL VOTES - BATTICALOA DICTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Maithripala Sirisena681680.55%
Mahinda Rajapaksa160518.97%
Aithurus Mohamed Illias80.09%
Sundaram Mahendran80.09%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage60.07%
Ibrahim Miflar60.07%
Duminda Nagamuwa40.05%
Sirithunga Jayasuriya20.02%
Namal Rajapaksa20.02%
Arachchige Rathnayaka Sirisena10.01%
Baththaramulle Seelarathana Thero10.01%
M. B. Theminimulla10.01%
Prasanna Priyankara10.01%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi10.01%
Jayantha Kulathunga00.00%
Anuruddha Polgampala00.00%
Sarath Manamendra00.00%
Pani Wijesiriwardane00.00%
Wimal Geeganage00.00%

RESULT SUMMARY

Valid Votes846298.83%
Rejected Votes1001.17%
Total Polled856297.13%
Regis Electors8815

No comments:

Post Top Ad