அநுராதபுரம் மாவட்டம் ஹொரவபத்தானை தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

அநுராதபுரம் மாவட்டம் ஹொரவபத்தானை தேர்தல் முடிவுகள்Anuradhapura District - Horowupotana Mahinda Rajapaksa - 31,847 52.9%
Maithripala Sirisena - 27,662 45.95%

No comments:

Post Top Ad