பதுளை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

பதுளை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

BADULLA - DISTRICT

POSTAL VOTES - BADULLA DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Mahinda Rajapaksa1311549.94%
Maithripala Sirisena1303149.62%
Duminda Nagamuwa240.09%
Aithurus Mohamed Illias130.05%
Namal Rajapaksa110.04%
Sirithunga Jayasuriya90.03%
Sarath Manamendra80.03%
Ibrahim Miflar70.03%
Arachchige Rathnayaka Sirisena60.02%
Baththaramulle Seelarathana Thero60.02%
Wimal Geeganage60.02%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage40.02%
M. B. Theminimulla40.02%
Sundaram Mahendran40.02%
Prasanna Priyankara30.01%
Pani Wijesiriwardane30.01%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi30.01%
Jayantha Kulathunga20.01%
Anuruddha Polgampala00.00%

RESULT SUMMARY


Valid Votes2625998.41%
Rejected Votes4241.59%
Total Polled2668398.31%
Regis Electors27142

No comments:

Post Top Ad