மஹநுவர மாவட்டம் உடுநுவர தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

மஹநுவர மாவட்டம் உடுநுவர தேர்தல் முடிவுகள்Mahanuwara District - Udunuwara Maithripala Sirisena : 38,018 - 58.71%
Mahinda Rajapaksa : 25,984 - 40.13%

No comments:

Post Top Ad