ஹம்பாந்தோட்டை தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

ஹம்பாந்தோட்டை தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015HAMBANTOTA - DISTRICTPOSTAL VOTES - HAMBANTOTA DISTRICT - Division
CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Mahinda Rajapaksa1029564.45%
Maithripala Sirisena562035.18%
Duminda Nagamuwa130.08%
Arachchige Rathnayaka Sirisena100.06%
Sirithunga Jayasuriya70.04%
Baththaramulle Seelarathana Thero70.04%
Namal Rajapaksa50.03%
Aithurus Mohamed Illias30.02%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi30.02%
Jayantha Kulathunga20.01%
Sarath Manamendra20.01%
Pani Wijesiriwardane20.01%
Anuruddha Polgampala10.01%
Ibrahim Miflar10.01%
Sundaram Mahendran10.01%
Wimal Geeganage10.01%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage00.00%
M. B. Theminimulla00.00%
Prasanna Priyankara00.00%
RESULT SUMMARY
Valid Votes1597398.84%
Rejected Votes1871.16%
Total Polled1616097.81%
Regis Electors16522

No comments:

Post Top Ad