மாத்தளை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

மாத்தளை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

MATALE - DISTRICT

POSTAL VOTES - MATALE DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Mahinda Rajapaksa848350.13%
Maithripala Sirisena839449.60%
Duminda Nagamuwa70.04%
Arachchige Rathnayaka Sirisena50.03%
Ibrahim Miflar40.02%
Namal Rajapaksa40.02%
Prasanna Priyankara40.02%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi40.02%
Jayantha Kulathunga30.02%
Sirithunga Jayasuriya30.02%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage30.02%
Baththaramulle Seelarathana Thero30.02%
Sundaram Mahendran20.01%
Aithurus Mohamed Illias10.01%
Anuruddha Polgampala10.01%
Sarath Manamendra10.01%
Wimal Geeganage10.01%
M. B. Theminimulla00.00%
Pani Wijesiriwardane00.00%

RESULT SUMMARY

Valid Votes1692399.14%
Rejected Votes1460.86%
Total Polled1706998.49%
Regis Electors17330

No comments:

Post Top Ad