ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் தங்கல்ல தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் தங்கல்ல தேர்தல் முடிவுகள்Hambantota District - Tangalle Mahinda Rajapaksa - 62,739 65.18%
Maithripala Sirisena - 32,598 33.87%

No comments:

Post Top Ad