மொனராகலை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

மொனராகலை மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு தேர்தல் முடிவுகள்


PRESIDENTIAL ELECTION – 2015

MONERAGALA - DISTRICT

POSTAL VOTES - MONERAGALA DISTRICT - Division

CANDITATEVOTES OBTAINEDPERCENTAGE
Mahinda Rajapaksa828152.26%
Maithripala Sirisena751347.41%
Namal Rajapaksa100.06%
Arachchige Rathnayaka Sirisena70.04%
Duminda Nagamuwa70.04%
Ibrahim Miflar60.04%
Sirithunga Jayasuriya40.03%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage40.03%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi40.03%
Jayantha Kulathunga30.02%
Aithurus Mohamed Illias20.01%
M. B. Theminimulla20.01%
Sundaram Mahendran20.01%
Baththaramulle Seelarathana Thero10.01%
Sarath Manamendra10.01%
Anuruddha Polgampala00.00%
Prasanna Priyankara00.00%
Pani Wijesiriwardane00.00%
Wimal Geeganage00.00%

RESULT SUMMARY

Valid Votes1584798.68%
Rejected Votes2121.32%
Total Polled1605998.23%
Regis Electors16349

No comments:

Post Top Ad