கொழும்பு மாவட்டம் கொழும்பு கிழக்கு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

கொழும்பு மாவட்டம் கொழும்பு கிழக்கு தேர்தல் முடிவுகள்Colombo District - Colombo-East Maithripala Sirisena : 35,167 - 67.45%
Mahinda Rajapaksa : 16,601 - 31.84%

No comments:

Post Top Ad