மட்டக்களப்பு மாவட்டம் பட்டிருப்பு தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் பட்டிருப்பு தேர்தல் முடிவுகள்Batticaloa District - Padiruppu Maithripala Sirisena - 44,485 - 81.76%
Mahinda Rajapaksa - 8,216 - 15.1%

No comments:

Post Top Ad