பதுளை மாவட்டம் ஹலி எல தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, January 09, 2015

பதுளை மாவட்டம் ஹலி எல தேர்தல் முடிவுகள்Badulla District - Hali-Ela Maithripala Sirisena : 27,797 - 51.17%
Mahinda Rajapaksa : 25,420 - 46.8%

No comments:

Post Top Ad