ஜனாதிபதித் தேர்தல் 2015 ரத்னபுர மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Thursday, January 08, 2015

ஜனாதிபதித் தேர்தல் 2015 ரத்னபுர மாவட்ட தபால் மூல வாக்கு முடிவுகள்Postal Votes - Ratnapura District


CANDIDATE'S NAMEVOTES RECEIVEDPERCENTAGE
Aithurus Mohamed Illias20.01%
Ibrahim Miflar20.01%
Prasanna Priyankara10.00%
Wimal Geeganage20.01%
Sirithunga Jayasuriya60.03%
M. B. Theminimulla10.00%
Pani Wijesiriwardane0.00%
Duminda Nagamuwa130.06%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage30.01%
Maithripala Sirisena9,05343.16%
Ruwanthilaka Peduru Arachchi0.00%
Anuruddha Polgampala20.01%
Baththaramulle Seelarathana Thero70.03%
Sarath Manamendra10.00%
Arachchige Rathnayaka Sirisena90.04%
Mahinda Rajapaksa11,86456.56%
Namal Rajapaksa100.05%
Sundaram Mahendran0.00%
Jayantha Kulathunga0.00%
Valid Votes20,97698.47%
Rejected Votes3261.53%
Total Polled21,30298.48%
Regis.Electors21,630

No comments:

Post Top Ad