நாடு முழுவதும் நாளை ஹர்தால் ! முஜிபுர் ரஹ்மான் (வீடியோ இணைப்பு) - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Wednesday, June 18, 2014

நாடு முழுவதும் நாளை ஹர்தால் ! முஜிபுர் ரஹ்மான் (வீடியோ இணைப்பு)

MRO (Muslims Rights Organization) declared Harthal on 19th June 2014. The media brief held at Nippon Hotel, Colombo-02 with the participation of Moulavi Miflal (President MRO), Mujibur Rahuman 


No comments:

Post Top Ad