காலி மாவட்ட ஹினிதும தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட ஹினிதும தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
HINIDUMA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance41,884
64.49 %
United National Party18,672
28.75 %
Democratic Party2,073
3.19 %
People's Liberation Front1,850
2.85 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya94
0.14 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya87
0.13 %
United Socialist Party63
0.10 %
Eksath Lanka Maha Sabha50
0.08 %
Patriotic National Front35
0.05 %
Independent Group 432
0.05 %
New Democratic Front21
0.03 %
Independent Group 220
0.03 %
Independent Group 319
0.03 %
Jana Setha Peramuna16
0.02 %
Independent Group 115
0.02 %
Sri Lanka Labour Party11
0.02 %
Maubima Janatha Pakshaya6
0.01 %
The Liberal Party3
0.00 %
Total Valid Votes
64,951
95.97 %
Rejected Votes
2,727
4.03 %
Total Votes Polled
67,678
67.94 %
Registered Electors
99,617*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad