கொழும்பு கெஸ்பெவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கொழும்பு கெஸ்பெவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


rovincial Council Elections 2014
KESBEWA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
55,372
54.58 %
United National Party
27,499
27.11 %
People's Liberation Front
9,807
9.67 %
Democratic Party
7,427
7.32 %
Independent Group 2
304
0.30 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
126
0.12 %
Independent Group 3
112
0.11 %
New Democratic Front
105
0.10 %
All Ceylon Makkal Congress
90
0.09 %
Independent Group 6
86
0.08 %
Jana Setha Peramuna
73
0.07 %
Nawa Sama Samaja Party
59
0.06 %
Democratic Peoples Front
57
0.06 %
Patriotic National Front
49
0.05 %
Sri Lanka Muslim Congress
36
0.04 %
Our National Front
31
0.03 %
Independent Group 1
29
0.03 %
Independent Group 11
29
0.03 %
Socialist Equality Party
24
0.02 %
Eksath Lanka Maha Sabha
21
0.02 %
United Peace Front
20
0.02 %
Ceylon Worker's Congress (P.Wing)
16
0.02 %
Independent Group 8
14
0.01 %
Independent Group 7
13
0.01 %
Independent Group 9
13
0.01 %
Independent Group 10
10
0.01 %
Independent Group 4
9
0.01 %
Independent Group 5
9
0.01 %
Sri Lanka Labour Party
5
0.00 %
Total Valid Votes
101,445
96.14 %
Rejected Votes
4,072
3.86 %
Total Votes Polled
105,517
65.75 %
Registered Electors
160,493*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad