காலி மாவட்ட பலப்பிட்டிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட பலப்பிட்டிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
BALAPITIYA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
17,026
55.88 %
United National Party
8,474
27.81 %
Democratic Party
3,406
11.18 %
People's Liberation Front
1,201
3.94 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya
170
0.56 %
Patriotic National Front
34
0.11 %
Eksath Lanka Maha Sabha
33
0.11 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
22
0.07 %
United Socialist Party
18
0.06 %
New Democratic Front
18
0.06 %
Independent Group 4
18
0.06 %
Independent Group 2
12
0.04 %
Independent Group 1
11
0.04 %
Independent Group 3
11
0.04 %
Maubima Janatha Pakshaya
6
0.02 %
Jana Setha Peramuna
3
0.01 %
The Liberal Party
2
0.01 %
Sri Lanka Labour Party
2
0.01 %
Total Valid Votes
30,467
96.12 %
Rejected Votes
1,231
3.88 %
Total Votes Polled
31,698
60.57 %
Registered Electors
52,337*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad