காலி மாவட்ட தபால் மூல வாக்குப்பதிவு தேர்தல் முடிவுகள் - ஐ.ம.சு.மு முன்னிலை - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட தபால் மூல வாக்குப்பதிவு தேர்தல் முடிவுகள் - ஐ.ம.சு.மு முன்னிலை


Provincial Council Elections 2014
Galle District - Postal Votes
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance14,111
62.06 %
United National Party3,718
16.35 %
Democratic Party3,209
14.11 %
People's Liberation Front1,438
6.32 %
New Democratic Front87
0.38 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya38
0.17 %
Eksath Lanka Maha Sabha25
0.11 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya23
0.10 %
Independent Group 122
0.10 %
Patriotic National Front16
0.07 %
Sri Lanka Labour Party11
0.05 %
Jana Setha Peramuna10
0.04 %
Maubima Janatha Pakshaya7
0.03 %
United Socialist Party6
0.03 %
Independent Group 46
0.03 %
Independent Group 24
0.02 %
Independent Group 33
0.01 %
The Liberal Party2
0.01 %
Total Valid Votes22,736
96.76 %
Rejected Votes762
3.24 %
Total Votes Polled23,498
97.75 %
Registered Electors24,039

No comments:

Post Top Ad