காலி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - ஐக்கிய தேசிய கட்சி முன்னிலை - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - ஐக்கிய தேசிய கட்சி முன்னிலை


Provincial Council Elections 2014
GALLE Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United National Party19,348
39.62 %
United People's Freedom Alliance18,611
38.11 %
People's Liberation Front6,061
12.41 %
Democratic Party4,355
8.92 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya110
0.23 %
United Socialist Party93
0.19 %
New Democratic Front47
0.10 %
Patriotic National Front41
0.08 %
Eksath Lanka Maha Sabha39
0.08 %
Independent Group 426
0.05 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya22
0.05 %
Independent Group 115
0.03 %
Maubima Janatha Pakshaya14
0.03 %
Independent Group 313
0.03 %
Independent Group 212
0.02 %
Jana Setha Peramuna11
0.02 %
Sri Lanka Labour Party11
0.02 %
The Liberal Party2
0.00 %
Total Valid Votes
48,831
96.88 %
Rejected Votes
1,574
3.12 %
Total Votes Polled
50,405
64.38 %
Registered Electors
78,287*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad